Javna nabava

Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente:

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2014. godinu
Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2015. godinu
Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
II. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
I. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
Registar ugovora 2018.-2019.


Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan dana 29.06.2017. donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Ovdje možete preuzeti:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2018.

OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dvor Trakošćan kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.