Natječaji

Na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za organizaciju poslova prijevoza posjetitelja kočijom sa konjima, broj: 37/2-2-2.1.6.2/4-2020/3-2 kojeg je sačinilo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 26. ožujka 2020. godine, ravnatelj Dvora Trakošćan donosi

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja
za organizaciju poslova prijevoza posjetitelja kočijom sa konjima

I.
Poništava se Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za organizaciju poslova prijevoza posjetitelja kočijom sa konjima, broj: 37/2-2-2.1.6.2/4-2020/3 od 10. ožujka 2020. godine.

II.
Razlog poništenja: na javni natječaj nije pristigla nijedna pisana ponuda.

III.
Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Dvora Trakošćan i stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 37/2-2-2.1.6.2/4-2020/3-3
Trakošćan, 26.03.2020.


Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 i 112/18) i Zapisnika o otvaranju ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora montažne građevine-kioska, broj: 37/2-2-2.1.6.2/4-2020 kojeg je sačinilo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 20. ožujka 2020. godine, ravnatelj Dvora Trakošćan donosi

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja
za davanje u zakup poslovnog prostora montažne građevine-kioska
na trgu tradicijskih obrta

I.

Poništava se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora montažne građevine-kioska na trgu tradicijskih obrta, broj: 37/2-2-2.1.6.2/4-2020-2 od 10. ožujka 2020. godine. 

II.

Razlog poništenja: na javni natječaj nije pristigla nijedna pisana ponuda.

III.

 Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Dvora Trakošćan i stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 37/2-2-2.1.6.2/4-2020-3

Trakošćan, 23.03.2020.

OBAVIJEST
U VEZI PROVOĐENJA
JAVNIH NATJEČAJA ZA ZAKUP NA TRGU TRADICIJSKIH OBRTA

Sukladno članku 3., stavku 1. Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020., obavještavaju se potencijalni natjecatelji objavljenih javnih natječaja za

  • Davanje u zakup poslovnog prostora – montažne građevine-kioska
  • Davanje u zakup javne površine za štand
  • Organizaciju poslova prijevoza posjetitelja kočijom sa konjima

da se predviđena javna otvaranja ponuda otkazuju.

Ponude se i dalje zaprimaju osobno ili poštom preporučeno na adresu Dvor Trakošćan, Trakošćan 4, 42253 Bednja, do rokova predviđenim pojedinim javnim natječajem.

Po donošenju Odluka o odabiru, iste će se dostaviti natjecateljima u propisanom roku.


Aktualni postupci i objave

Broj: 37/2-2-2.1.6.2/4-2020/4

U Trakošćanu, 10. ožujka 2020.

Na temelju članka 40. Statuta Muzeja Dvor Trakošćan, Odluke o davanju u zakup javne površine i montažne građevine na Trgu tradicijskih obrta, te Odluke o organizaciji poslova prijevoza posjetitelja kočijom sa konjima, Dvor Trakošćan raspisuje:

  • Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – montažne građevine-kioska,  prikupljanjem pisanih ponuda.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dvor Trakošćan, Trakošćan 4, 42253 Bednja, s naznakom: “JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP „KIOSKA“ – NE OTVARATI“ do 20.03.2020. do 12:00 sati

  • Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za štand na trgu tradicijskih obrta, prikupljanjem pisanih ponuda

Ponude za zakup podnose se pismeno poštom ili osobno na adresu: Dvora Trakošćan, Trakošćan 4, 42253 Bednja s naznakom: “JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE – ne otvarati“ do 25.03.2020. do 12:00 sati

  • Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za organizaciju poslova prijevoza posjetitelja kočijom sa konjima

Ponude se podnose pismeno poštom ili osobno na adresu: Dvor Trakošćan, Trakošćan 4, 42253 Bednja naznakom: “JAVNI NATJEČAJ – ORGANIZACIJA POSLOVA PRIJEVOZA KOČIJOM SA KONJIMA – ne otvarati“ do 26.03.2020.  do 12:00 sati

Ovdje možete preuzeti tekst natječaja u pdf:

Javni natječaj 1: za davanje u zakup poslovnog prostora – montažne građevine-kioska, na trgu tradicijskih obrta
Javni natječaj 2: za davanje u zakup javne površine za štand na trgu tradicijskih obrta
Javni natječaj 3: za prikupljanje pisanih ponuda za organizaciju poslova prijevoza posjetitelja kočijom sa konjima