Pristup informacijama

Pristup informacijama
Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacija
Sukladno članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama gore navedenog zakona.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u članku 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Na pristup informacijama u postupcima pred Dvorom Trakošćan, ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Dvor Trakošćan ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacijame, odnosno prava na ponovnu uprabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.
Dvor Trakošćan ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.


Zakoni i pravilnici

Muzejska djelatnost
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
Knjižnična djelatnost
Ostali propisi


Način predavanja zahtjeva:

 • poštom na adresu:
  Dvor Trakošćan
  Službenik za informiranje
  42250 Lepoglava
 • putem elektroničke pošte:
  dvor@trakoscan.hr
  marketing@trakoscan.hr
 • faksom na broj:
  +385 42 796 420, +385 42 771 621
 • zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
 • putem telefona na broj:
  +385 42 796 281, +385 42 796 422
 • Službenik za informiranje:
  Kiara Elenia Bienert
  Radno vrijeme:
  ponedjeljak-petak od 8.00-15.00 sati
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka:
  Mato Ernoić
  Kontakt:
  info@trakoscan.hr ili 095 203 4664

Ovdje možete preuzeti:

Opći akti

Statut Muzeja Dvor Trakošćan
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada muzeja Dvor Trakošćan
Pravilnik o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Dvor Trakošćan
Cjenik usluga Dvora Trakošćan
Odluka o cijenama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu / ispravak informacije
Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
Upitnik za samoprocjenu-pravo na pristup informacijama
Pravila nagradnog natječaja
Odluka o cijeni – “Trakošćan u zelenom”
Odluka o cijeni – “Vikendholičari”
Pravila za upravljanje javnim dokumentarnim gradivom Dvora Trakošćan
Popis dokumentarnog gradiva DT s rokovima čuvanja

Procedure

Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Muzeja Dvor Trakošćan
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Procedura korištenja službenih vozila
Procedura naplate prihoda
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Odluka o načinu prihvata posjetitelja muzeja Dvor Trakošćan
I. Izmjene Odluke o načinu prihvata posjetitelja muzeja Dvor Trakošćan tijekom EPIDEMIJE KORONA VIRUSA COVID-19

Programi rada

Program rada 2014.
Program rada 2015.
Program rada 2016.
Program rada 2017.
Program rada 2018.
Program rada 2019.
Program rada 2020.
Program rada 2021.
Program rada 2022.
Program rada 2023.
Program rada 2024.

Izvješća

Izvješće o radu 2011.
Izvješće o radu 2012.
Izvješće o radu 2013.
Izvješće o radu 2014.
Izvješće o radu 2015.
Izvješće o radu 2016.
Izvješće o radu 2017.
Izvješće o radu 2018.
Izvješće o radu 2019.
Izvješće o radu 2020.
Izvješće o radu 2021.
Izvješće o radu 2022.
Izvješće o radu 2023.

Financijsko izvješće 2014.
Financijsko izvješće 2015.
Financijsko izvješće 2016.
Financijsko izvješće 2017.
Financijsko izvješće 2018.
Financijsko izvješće 2019.
Financijsko izvješće 2020.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvršenje plana programa 2019
Izvršenje Financijskog plana 2019
Izvršenje Plana programa 2020
Izvršenje Financijskog plana 2020
Financijsko izvješće 2021
Izvješće Plana programa 2021
Izvršenje Financijskog plana 2021
Konačno izvješće o izvršenju programskih aktivnosti za 2021.
Financijsko izvješće 2022
Bilješke uz Financijsko izvješće 2022
Izvršenje Financijskog plana 2022
Obrazloženje izvršenja Financijskog plana 2022
Konačno izvješće o izvršenju programskih aktivnosti za 2022.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023.
Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023.
Financijsko izvješće 2023.
Bilješke uz financijsko izvješće 2023

Financijski planovi

Financijski plan za 2020.-2022
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.
III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.
Plan programskih aktivnosti za 2020.
I. izmjene i dopune Plana programskih aktivnosti za 2020.
Financijski plan za 2021.-2023.
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.
Plan programskih aktivnosti za 2021.
I. izmjene i dopune Plana programskih aktivnosti za 2021.
Financijski plan za 2022.-2024.
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.
Plan programskih aktivnosti za 2022.
Financijski plan za 2023.-2025.
Plan programskih aktivnosti za 2023.
Financijski plan za 2023. u eurima
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.
III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.
Bilješke uz I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.
Bilješke uz II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023
Bilješke uz III. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023
Financijski plan za 2024.-2026.
Obrazloženje uz Financijski plan za 2024.-2026.
Obrazloženje uz Financijski plan za 2023. godinu
Izvršenje


Pozivi i zapisnici sjednica Upravnog vijeća

2014.

Zapisnik 54. sjednice UV
Zapisnik 55. sjednice UV
Zapisnik 53. sjednice UV
Zapisnik 56. sjednice UV

2015.
Zapisnik 57. sjednice UV
Zapisnik 58. sjednice UV
Zapisnik 59. sjednice UV
Zapisnik 60. sjednice UV
Zapisnik 61. sjednice UV

2016.
Zapisnik 62. sjednice UV
Zapisnik konstituirajuće sjednice MV
Zapisnik 2. sjednice MV
Zapisnik 3. sjednice MV

2017.
Zapisnik 4. sjednice MV
Zapisnik 5. sjednice MV
Zapisnik 6. sjednice MV
Zapisnik 7. sjednice MV

2018.
Zapisnik 8. sjednice MV
Zapisnik 9. sjednice MV
Zapisnik 10. sjednice MV
Zapisnik 11. sjednice UV
Zapisnik 12. sjednice UV
Zapisnik 13. sjednice UV

2019.
Zapisnik 14. sjednice UV
Zapisnik 15. sjednice UV
Zapisnik 16. sjednice UV
Zapisnik 17. sjednice UV
Zapisnik 18. sjednice UV
Zapisnik 19. sjednice UV

2020.

Zapisnik 20. sjednice UV
Poziv 1. sjednice UV
Zapisnik 1. sjednice UV
Poziv 2. sjednice UV
Zapisnik 2. sjednice UV

2021.

Poziv 3. sjednice UV
Zapisnik 3. sjednice UV
Poziv 4. sjednice UV
Zapisnik 4. sjednice UV
Poziv 5. sjednice UV
Zapisnik 5. sjednice UV
Poziv 6. sjednica UV
Zapisnik 6. sjednice UV
Poziv 7. sjednice UV
Zapisnik 7. sjednice UV

2022.
Poziv 8. sjednice UV
Zapisnik 8. sjednice UV
Poziv 9. sjednice UV
Zapisnik 9. sjednice UV
Poziv 10. sjednice UV
Zapisnik 10. sjednice UV
Poziv 11. sjednice UV
Zapisnik 11. sjednice UV
Poziv 12. sjednice UV
Zapisnik 12. sjednice UV
Poziv 13. sjednice UV
Zapisnik 13. sjednice UV
Poziv 14. sjednice UV
Zapisnik 14. sjednice UV
Poziv 15. sjednice UV

2023.
Poziv 16. sjednice UV
Zapisnik 16. sjednice UV
Poziv 17. sjednice UV
Zapisnik 17. sjednice UV
Poziv 18. sjednice UV
Zapisnik 18. sjednice UV
Poziv 19. sjednice UV
Zapisnik 19. sjednice UV
Poziv 20. sjednice UV
Zapisnik 20. sjednice UV
Poziv 21. sjednice UV
Zapisnik 21. sjednice UV
Poziv 22. sjednice UV
Zapisnik 22. sjednice UV
Poziv 23. sjednice UV
Zapisnik 23. sjednice UV
Poziv 24. sjednice UV
Zapisnik 24. sjednice UV
Poziv 25. sjednice UV
Zapisnik 25. sjednice UV

2024.
Poziv 26. sjednice UV
Zapisnik 26. sjednice UV
Poziv 27. sjednice UV
Zapisnik 27. sjednice UV
Poziv 28. sjednice UV

Trošenje sredstava

Naputak 1/2024
Naputak 2/2024
Naputak 3/2024
Naputak 4/2024
Naputak 5/2024