Pristup informacijama

Pristup informacijama
Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacija
Sukladno članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama gore navedenog zakona.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u članku 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Na pristup informacijama u postupcima pred Dvorom Trakošćan, ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Dvor Trakošćan ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacijame, odnosno prava na ponovnu uprabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.
Dvor Trakošćan ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.


Zakoni i pravilnici

Muzejska djelatnost
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
Knjižnična djelatnost
Ostali propisi


Način predavanja zahtjeva:

 • poštom na adresu:
  Dvor Trakošćan
  Službenik za informiranje
  42253 Bednja
 • putem elektroničke pošte:
  dvor@trakoscan.hr
  andreja@trakoscan.hr
 • faksom na broj:
  +385 42 796 420, +385 42 771 621
 • zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
 • putem telefona na broj:
  +385 42 796 281, +385 42 796 422
 • Službenik za informiranje:
  Andreja Srednoselec
  Radno vrijeme:
  ponedjeljak-petak od 8.00-15.00 sati

Ovdje možete preuzeti:

Opći akti

Statut Dvora Trakošćan
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan
Strateški plan Dvora Trakošćan
Cjenik usluga Dvora Trakošćan
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu / ispravak informacije

Procedure

Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Muzeja Dvor Trakošćan
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Odluka o korištenju službenog vozila
Procedura naplate prihoda
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Odluka o načinu prihvata posjetitelja muzeja Dvor Trakošćan
I. Izmjene Odluke o načinu prihvata posjetitelja muzeja Dvor Trakošćan tijekom EPIDEMIJE KORONA VIRUSA COVID-19

Programi rada

Program rada 2014.
Program rada 2015.
Program rada 2016.
Program rada 2017.
Program rada 2018.
Program rada 2019.
Program rada 2020.
Program rada 2021.
Program rada 2022.

Izvješća

Izvješće o radu 2011.
Izvješće o radu 2012.
Izvješće o radu 2013.
Izvješće o radu 2014.
Izvješće o radu 2015.
Izvješće o radu 2016.
Izvješće o radu 2017.
Izvješće o radu 2018.
Izvješće o radu 2019.
Izvješće o radu 2020.

Financijsko izvješće 2014.
Financijsko izvješće 2015.
Financijsko izvješće 2016.
Financijsko izvješće 2017.
Financijsko izvješće 2018.
Financijsko izvješće 2019.
Financijsko izvješće 2020.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvršenje plana programa 2019
Izvršenje Financijskog plana 2019
Izvršenje Plana programa 2020
Izvršenje Financijskog plana 2020

Financijski planovi

Financijski plan 2015.
Financijski plan 2016.
Financijski plan 2017.
Financijski plan 2018.
Financijski plan redovne djelatnosti 2019.
Izmjene i dopune Financijskog plana redovne djelatnosti za 2019.
Financijski plan programske djelatnosti 2019.
Izmjene i dopune Plana programskih aktivnosti Dvora Trakošćan za 2020.
Financijski plan programske djelatnosti 2020.
Financijski plan redovne djelatnosti DT za 2020.-2022
Izmjene i dopune Financijskog plana redovne djelatnosti za 2020.
Financijski plan programske djelatnosti 2021.
Izmjene i dopune Financijskog plana programske djelatnosti za 2021.
II. izmjene i dopune Financijskog plana DT za 2020.
III. izmjene i dopune Financijskog plana DT za 2020.
Financijski plan DT za 2021.-2023.
I. izmjene i dopune Financijskog plana DT za 2021.
Financijski plan programske djelatnosti 2022.


Pozivi i zapisnici sjednica Upravnog vijeća

2014.

Zapisnik 54. sjednice UV
Zapisnik 55. sjednice UV
Zapisnik 53. sjednice UV
Zapisnik 56. sjednice UV

2015.
Zapisnik 57. sjednice UV
Zapisnik 58. sjednice UV
Zapisnik 59. sjednice UV
Zapisnik 60. sjednice UV
Zapisnik 61. sjednice UV

2016.
Zapisnik 62. sjednice UV
Zapisnik konstituirajuće sjednice MV
Zapisnik 2. sjednice MV
Zapisnik 3. sjednice MV

2017.
Zapisnik 4. sjednice MV
Zapisnik 5. sjednice MV
Zapisnik 6. sjednice MV
Zapisnik 7. sjednice MV

2018.
Zapisnik 8. sjednice MV
Zapisnik 9. sjednice MV
Zapisnik 10. sjednice MV
Zapisnik 11. sjednice UV
Zapisnik 12. sjednice UV
Zapisnik 13. sjednice UV

2019.
Zapisnik 14. sjednice UV
Zapisnik 15. sjednice UV
Zapisnik 16. sjednice UV
Zapisnik 17. sjednice UV
Zapisnik 18. sjednice UV
Zapisnik 19. sjednice UV

2020.

Zapisnik 20. sjednice UV
Poziv 1. sjednice UV
Zapisnik 1. sjednice UV
Poziv 2. sjednice UV
Zapisnik 2. sjednice UV

2021.

Poziv 3. sjednice UV
Zapisnik 3. sjednice UV
Poziv 4. sjednice UV
Zapisnik 4. sjednice UV
Poziv 5. sjednice UV