Nisko prizemlje

Karta niskog prizemlja

Dvorska kuhinja

Kuhinja je smještena u izdvojenom dijelu dvorca kako bi se spriječilo širenje požara. Središnje mjesto zauzima velika bijela kaljeva peć koja je imala više funkcija. Osobito je zanimljiva izvedba dimnjaka, koji se ne nalazi na uobičajenome mjestu. Dim se odvodi kanalom ispod poda kuhinje, prema zidu gdje se spaja s postojećim dimnjakom. Njegov veliki promjer omogućavao je podtlak zahvaljujući kojem se dim povlačio iz peći. U kutu prostorije smještena je krušna peć u kojoj su se, osim kruha, mogle pripremati i druge jestvine. Susjedna prostorija imala je funkciju smočnice, u kojoj su se čuvale zalihe prehrambenih proizvoda.

Dvorska kuhinja

Tamnica

Jedan od dokaza o postojanju tamnice u dvorcu Trakošćan je natpis i oslik sačuvan na svodu cinktora hodočasničke crkve sv. Marije Jeruzalemske na Trškom Vrhu pokraj Krapine. Sačuvani tekst posvjedočuje da stanoviti Nikola Capek iz obližnje Bednje zahvaljuje Blaženoj Djevici Mariji što mu je po zagovoru ustanovljena nedužnost te je oslobođen trakošćanske tamnice. U tamnici je prikazano mučenje pomoću klade. Tamničar bi zatvorenikov vrat i zapešća ulagao u za to predviđene otvore u kladi čime bi se ograničilo njegovo kretanje. Tako zatočen uznik bio bi pripremljen za mučenje kojim bi se iznuđivalo priznanje ili izvršavala kazna.

Tamnica