Zbirka oružja

Zbirka oružja

Zbirka oružja

Zbirka oružja broji oko 300 primjeraka oružja te zaštitne opreme ili njihovih dijelova, nastalih u razdoblju od 15. do početka 20. stoljeća. Danas teško možemo prosuditi koji primjerci potječu iz vremena kada je Trakošćan bio utvrda, a koji su bili naknadno nabavljeni za dvorsku dekoraciju. Unatoč tome, vrijednost zbirke je neupitna, a po svojoj tipologiji i sadržaju ona prati vojničku prošlost obitelji Drašković.

Hladno oružje i zaštitna oprema obuhvaća oko 230 primjeraka, a vatreno oružje oko 70 primjeraka. Među tim primjercima svakako treba istaknuti tri mača dvoručnjaka njemačke proizvodnje iz 16. stoljeća te posebnu skupinu od dvadesetak mačeva schiavona, jednu od većih na području Hrvatske. Puške kukače ili bradatice, te pojedini mužari i raniji topovi mogli bi pripadati izvornom obrambenom sustavu utvrde Trakošćan iz 15. i 16. stoljeća, jednako kao što bi i kacige te dijelovi oklopa mogli biti ostaci izvorne momčadske opreme trakošćanske posade iz 17. stoljeća.

Topove s grbom obitelji Drašković povezujemo sa sudjelovanjem Draškovića u borbama protiv Napoleona pa bi iz toga vremena mogli potjecati, kao ratni plijen, i francuski mačevi paloši. Iznimno je brojna i raznovrsna skupina oružja na motki (63 primjerka) – neki njezini primjerci bili su korišteni kao oružje u ratu, a drugi su pak bili statusna oznaka nositelja. Jednako tako pretpostavljamo da je skupina lovačkih pušaka mogla biti dio izvornog inventara lovačke opreme obitelji Drašković. Kopije dvaju oklopnika u stilu 16. stoljeća nabavljene su kao dekoracija radi oživljavanja i dočaravanja viteške prošlosti obitelji Drašković i dvorca Trakošćan.

Zbirka oružja izuzetno je vrijedna cjelina koja nam daje povijesni prikaz razvoja hladnog i vatrenog oružja te opreme od 15. do kraja 19. stoljeća.