Projekti

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

PODMJERA: 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“

TIP OPERACIJE: 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

PROJEKT: Uređenje sjeverne staze oko jezera – II. etapa

Dvor Trakošćan je 01. lipnja 2020. godine aplicirao projektnu dokumentaciju odnosno predao prvi dio Zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Uređenja sjeverne staze oko jezera – II. etapa.

Nakon donošenja Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu kojom je pozitivno ocijenjen prvi dio Zahtjeva za potporu, dana 10. travnja 2021. godine potpisan je Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prema ugovoru intenzitet potpore je 100%, a procijenjeni iznos potpore je 744.000,00 kn.

Odlukom o dodjeli sredstava od 14. veljače 2023. godine je Dvoru Trakošćan temeljem pozitivno ocijenjenog drugog dijela Zahtjeva za potporu dodijeljen najviši odobreni iznos potpore od 98.745,77 EUR (744.000,00 kn).

KRATAK OPIS PROJEKTA:
Predmet ulaganja je uređenje sjevernog dijela pješačko edukativne staze oko Trakošćanskog jezera za sve posjetitelje te pristup i kretanje osobama s teškoćama u kretanju. Navedeno ulaganje nastavak je već realizirane I. etape uređenja staze oko jezera.

CILJEVI I SVRHA:
Cilj i svrha ulaganja je jačanje značaja zaštite prirode s težištem na edukaciju i informiranje o šumi, zaštiti šume i okoliša, te flore i faune. Realizacijom ulaganja potaknut će se pozitivan odnos prema prirodi, podići će se razina svijesti i educirati će se posjetitelji i lokalno stanovništvo o potrebi i razlozima zaštite vrsta i staništa oko Trakošćanskog jezera i pripadajuće park šume. Svim posjetiteljima omogućiti će se kvalitetan pristup i sigurno kretanje pa i osobama s teškoćama u kretanju koje zbog neprohodnosti poučne staze nisu imale tu mogućnost.

Dodatno, uređenjem pješačko edukativne staze poboljšat će se vrijednost javnog prostora šuma i šumskih površina a povećat će se doprinos nacionalnom gospodarstvu održivim upravljanjem, korištenjem i sveobuhvatnom zaštitom šumskih resursa i bioraznolikosti na način i u obujmu koji ne vodi do njihova propadanja, nego se održava njihov potencijal, udovoljava potrebama i težnjama sadašnjih i budućih generacija.

Staza oko jezera
Eu projekt foto