Dodatne usluge

Fotografiranje

 1. Fotografiranje mladenaca u perivoju i unutrašnjosti dvorca (do 10 osoba u vremenu od 1 sat) – 212,00 EUR/1.597,31 HRK*
 2. Fotografiranje mladenaca u perivoju dvorca – 106,00 EUR/798,66 HRK*

Vjenčanja

 1. U kapelici – 106 EUR/798,66 HRK*
 2. Na terasi dvorca (do 20 osoba) – 530,00 EUR/3.993,29 HRK*
  (za svaku osobu iznad 20 naplaćuje se dodatnih 15,00 EUR/113,02 HRK* po osobi)
  cijena obuhvaća korištenje terase za ceremoniju vjenčanja, fotografiranje na istoj te konzumaciju pića/hrane; do 80 uzvanika odnosno 100 osoba s osobljem; trajanje do 3 sata; buffet tip domjenka uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene glasnoće do 105 decibela
 3. Svadbena svečanost u šatoru na livadi ili slični komercijalni programi – 796,00 EUR/5.997,46 HRK* po danu.
  Postava šatora računa se od dana dolaska tehnike do očišćenog terena

Ostale mogućnosti najma prostora Muzeja

 1. Najam polivalentne dvorane u dvorcu:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane
  do 3 sata 398,00 EUR/2.998,73 HRK*
  dnevni najam 663,00 EUR/4.995,37 HRK*
 2. Najam terase dvorca za konzumaciju pića/hrane (do 3 sata):
  do 10 osoba 265,00 EUR/1.996,64 HRK*
  za svaku dodatnu osobu 15,00 EUR/113,02 HRK*
  do 80 uzvanika odnosno 100 osoba s osobljem; trajanje do 3 sata; buffet tip domjenka uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene glasnoće do 105 decibela
 3. Najam prizemne galerije:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane
  do 5 sati 2,50 EUR/18,84 HRK* po osobi
  dnevni najam 5,00 EUR/37,67 HRK* po osobi
 4. Najam katne galerije:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije
  1,00 EUR/7,53 HRK* po osobi
 5. Komercijalno snimanje i najam prostora za komercijalna događanja:
  unutrašnjost dvorca (moguće izvan radnog vremena) 159 EUR/1.197,99 HRK* po članu ekipe i po danu
  eksterijer dvorca 106,00 EUR/798,66 HRK* po članu ekipe i po danu
  perivoj 53,00 EUR/399,33 HRK* po članu ekipe i po danu
 6. Najam terase dvorca za komercijalna događanja:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije; do 150 osoba; trajanje do 3 sata; bez konzumacije hrane; konzumacija pića uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene glasnoće do 105 decibela 15,00 EUR/113,02 HRK* po osobi

PDV nije uračunat u cijene!
Po posebnom zahtjevu organizacija događanja na terasi dvorca je moguća i u radnom vremenu u periodu godine kada nema većeg broja posjetitelja. U tom slučaju cijene se uvećavaju za 50%.
Sve ostale varijante na upit.

*fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 EUR=7,53450 HRK