Dodatne usluge

Fotografiranje

 1. Fotografiranje mladenaca u perivoju i unutrašnjosti dvorca (do 10 osoba u vremenu od 1 sat) – 1.600,00 kn/212,36 EUR*
 2. Fotografiranje mladenaca u perivoju dvorca – 800,00 kn/106,18 EUR*

Vjenčanja

 1. U kapelici – 800,00 kn/106,18 EUR*
 2. Na terasi dvorca (do 20 osoba) – 4.000,00 kn/530,89 EUR*
  (za svaku osobu iznad 20 naplaćuje se dodatnih 120,00 kn/15,93 EUR* po osobi)
  cijena obuhvaća korištenje terase za ceremoniju vjenčanja, fotografiranje na istoj te konzumaciju pića/hrane; do 80 uzvanika odnosno 100 osoba s osobljem; trajanje do 3 sata; buffet tip domjenka uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene glasnoće do 105 decibela
 3. Svadbena svečanost u šatoru na livadi ili slični komercijalni programi – 6.000,00 kn/796,34 EUR* po danu.
  Postava šatora računa se od dana dolaska tehnike do očišćenog terena

Ostale mogućnosti najma prostora Muzeja

 1. Najam polivalentne dvorane u dvorcu:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane
  do 3 sata 3.000,00 kn/398,17* EUR
  dnevni najam 5.000,00 kn/663,61* EUR
 2. Najam terase dvorca za konzumaciju pića/hrane (do 3 sata):
  do 10 osoba 2.000,00 kn/265,45* EUR
  za svaku dodatnu osobu 120,00 kn/15,93* EUR
  do 80 uzvanika odnosno 100 osoba s osobljem; trajanje do 3 sata; buffet tip domjenka uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene glasnoće do 105 decibela
 3. Najam prizemne galerije:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane
  do 5 sati 20,00 kn/2,65 EUR* po osobi
  dnevni najam 40,00 kn/5,31 EUR* po osobi
 4. Najam katne galerije:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije
  10,00 kn/1,33 EUR* po osobi
 5. Komercijalno snimanje i najam prostora za komercijalna događanja:
  unutrašnjost dvorca (moguće izvan radnog vremena) 1.200,00 kn/159,27 EUR* po članu ekipe i po danu
  eksterijer dvorca 800,00 kn/106,18* EUR po članu ekipe i po danu
  perivoj 400,00 kn/53,09 EUR* po članu ekipe i po danu
 6. Najam terase dvorca za komercijalna događanja:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije; do 150 osoba; trajanje do 3 sata; bez konzumacije hrane; konzumacija pića uz visoke stolove, bez stolica; glazba primjerene glasnoće do 105 decibela 120,00 kn/15,93 EUR* po osobi

PDV nije uračunat u cijene!
Po posebnom zahtjevu organizacija događanja na terasi dvorca je moguća i u radnom vremenu u periodu godine kada nema većeg broja posjetitelja. U tom slučaju cijene se uvećavaju za 50%.
Sve ostale varijante na upit.

*fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 EUR=7,53450 kn