Dodatne usluge

Fotografiranje

 1. Fotografiranje mladenaca u perivoju i unutrašnjosti dvorca (do 10 osoba u vremenu od 1 sat) – 2.000,00 kn
 2. Fotografiranje mladenaca u perivoju dvorca – 1.000,00 kn

Vjenčanja

 1. U kapelici – 800,00 kn
 2. Na terasi dvorca (do 20 osoba) – 4.000,00 kn
  (za svaku osobu iznad 20 naplaćuje se dodatnih 100,00 kn po osobi)
  cijena obuhvaća korištenje terase za ceremoniju vjenčanja, fotografiranje na istoj te konzumaciju pića/hrane
 3. Svadbena svečanost u šatoru na livadi ili slični komercijalni programi – 6.000,00 kn po danu.
  Postava šatora računa se od dana dolaska tehnike do očišćenog terena

Ostale mogućnosti najma prostora Muzeja

 1. Najam polivalentne dvorane u dvorcu:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane
  do 3 sata 3.000,00 kn
  dnevni najam 5.000,00 kn
 2. Najam terase dvorca za konzumaciju pića/hrane (do 3 sata):
  do 10 osoba 1.000,00 kn
  za svaku dodatnu osobu 100,00 kn
 3. Najam prizemne galerije:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane
  do 5 sati 20,00 kn po osobi
  dnevni najam 40,00 kn po osobi
 4. Najam katne galerije:
  najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije
  10,00 kn po osobi
 5. Komercijalno snimanje i najam prostora za komercijalna događanja:
  800,00 kn po članu ekipe i po danu

PDV nije uračunat u cijene!
Po posebnom zahtjevu organizacija događanja na terasi dvorca je moguća i u radnom vremenu u periodu godine kada nema većeg broja posjetitelja. U tom slučaju cijene se uvećavaju za 50%.
Sve ostale varijante na upit.