FORUMA MUZEALCA U DVORU TRAKOŠĆAN - 23. svibnja 2024. godine s početkom od 09:30 sati

ICOM Hrvatska i Dvor Trakošćan, uz ICOM međunarodne odbore (INTERCOM, ICTOP, MPR, ICOMON) te ICOMOS Hrvatska kao partnere organizatori su FORUMA MUZEALCA na temu: “KAKO SMANJITI RIZIKE PRILAGODLJIVIM MODELIMA UPRAVLJANJA U PODRUČJU JAČANJA KAPACITETA, BRENDIRANJA I PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA MUZEJSKE INVESTICIJE.” Forum će se održati u četvrtak 23. svibnja 2024. godine s početkom od 09:30…